Welcome Image
Welcome Image
Welcome Image
Welcome Image

معرفی آکادمی مهینی

آکادمی مهینی با رویکرد ایجاد بستری برای آموزش الکترونیکی توسعه یافته است. مؤسسین این آکادمی تجربۀ سال‌ها آموزش حضوری و مجازی خود را در دانشگاه‌ها، مدارس و مؤسسات آموزشی به کار بسته‌اند تا یک زیرساخت مناسب، استاندارد و منطبق بر نیازمندی‌های امروز جامعه ایجاد نمایند. هدف این آکادمی ارتقای دانش و مهارت دانش‌آموختگان برای ساختن و داشتن فردایی بهتر است. حوزۀ آموزش‌های این آکادمی فراگیر می‌باشد، گرچه در ابتدای راه با علوم کامپیوتر و زبان‌های خارجه پا به عرصۀ آموزش نهاده است. همکاری با افراد و مؤسساتی که دوره‌های آموزشی خود را منطبق بر استانداردهای تعریف شده برای این آکادمی ارائه می‌کنند همواره باعث افتخار خواهد بود. "علم بهتر است یا ثروت؟" چالشی است که از دیرباز مورد سوال واقع شده است. برخی‌ "ثروت" را انتخاب می‌کنند و برخی "علم" را. بعضی از افراد هم با اصل سوال مشکل دارند. اما پاسخ ما به این سوال این است: "علمی که ثروت ایجاد کند".

مدرسین ما

حمید رضا مهینی

حمید رضا مهینی

دکترای تخصصی کامپیوتر

محبوبه رضائیان

محبوبه رضائیان

دکترای تخصصی زبان انگلیسی

محسن بستان

محسن بستان

لیسانس کامپیوتر

شما هم میتوانید با آکادمی مهینی همکاری کنید

در صورت تمایل به همکاری با آکادمی مهینی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا پس از بررسی های لازم با شما تماس گرفته شود.

درخواست همکاری